هرمزبان:مدیر شبکه بهداشت و درمان بستک ایجاد خانه‌های بهداشت روستایی را نتیجه تفکری انقلابی دانست و برحمایت از بهورزان تأکید کرد.

هرمزبان: فرمانده سپاه ناحیه شهرستان میناب گفت: یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار برای ساخت ۲۹ خانه بهداشت در روستاهای میناب اختصاص یافت.