هرمزبان:مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: زمینه های لازم، برای بهره مندی هرچه بیشتر مردم از تولید محصول سالم (غذای سالم، مطلوب و کافی) دراین استان فراهم شده است.