هرمزبان: مدیرکل هواشناسی هرمزگان گفت: بیشترین تاثیر زبانه های توفان حاره ای آشوبا (ASHOBAA) بر روی کشور عمان خواهد بود و این استان تحت تاثیر این توفان قرار خواهد گرفت.