هرمزبان:معاون اداره کل بیمه سلامت خدمات درمانی هرمزگان گفت: از ابتدای اجرای برنامه تحول سلامت (۱۵ اردیبهشت ۹۳) تاکنون ، ۱۱۱ هزار جلد دفترچه بیمه سلامت ایرانیان در استان صادر شده است.