هرمزبان:مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان روز دوشنبه از رشد ۹۸ درصدی ترانزیت نفتی از بندرهای استان در نیمه نخست امسال در همسنجی با مدت مشابه پارسال خبر داد.