هرمزبان:مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودان گفت: سالیانه بیش از ۴۰ هزار تن محصول خرما در شهرستان رودان برداشت می‌شود اما به دلیل بسته‌بندی نامناسب و نبود صنایع تبدیلی و بسته بندی در شهرستان، این محصول با قیمت پایینی به فروش می‌رسد.