هرمزبان:مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: ۴ واحدها بسته بندی و سردخانه ای محصول خرما در هفته دولت در حاجی آباد راه اندازی می شود.