هرمزبان:برداشت لیمو شیرین را از از ۵ هزار و ۶۴۰ هکتار باغهای لیموشیرین هرمزگان آغاز شد.

هرمزبان:برداشت محصول انجیر در بشاگرد آغاز شد.

هرمزبان:برداشت میوه گرمسیری جم در باغهای هرمزگان امروز آغاز شد.

هرمزبان:معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: امسال پیش‌بینی برداشت ۱۲۰ هزار تن لیمو‌ترش را از باغات استان داریم.