هرمزبان:مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت:درخلال سال های ۸۵ تا ۹۲ تعداد ۳۳۸ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور حفر شده که از این تعداد پنج هزارو ۷۵۱ حلقه در هرمزگان حفر شده است.