هرمزبان: مدیرعامل شرکت منابع آب ایران گفت: هم اکنون ۱۱۹ سد در کشور در دست ساخت است که از این تعداد، ۲۴ سد تا اوایل سال آینده آبگیری شده و به بهره برداری می رسد.