هرمزبان:علی رئوفی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری هرمزگان از روستاهای امام آباد، کلان روستای مجتمع امام  و  روستای بزرگ هشت بندی دو در شهرستان میناب بازدید نمود.

هرمزبان:علی رئوفی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری هرمزگان از روستاهای امام آباد، کلان روستای مجتمع امام  و  روستای بزرگ هشت بندی دو در شهرستان میناب بازدید نمود.

به گزارش پایگاه خبری هرمزبان به نقل از پایگاه خبری هشت بندی،«صبح امروز در پی درخواست اهالی و شوراهای  اسلامی کلان روستای مجتمع امام، هشت بندی دو و امام آباد  حاج علی رئوفی با این درخواست موافقت و با همراهی حجت الاسلام محب زاده عضو شورای مشور تی توسعه هرمزگان، علی کمالی و موسی بهرامی نژاد شوراهای اسلامی روستا و جمعی معتمدین محلی به صورت فوق العاده  بازدید میدانی از این روستاها بازدید به عمل آورد.

حاج علی رئوفی در ابتدای بازدید خود پل ورودی  هشت بندی دو را که هر ساله در ایام  کشاورزی ترافیک سنگینی در مسیر این پل ایجاد می شود مورد بازدید قرار داد و  شوراها و دهیار این روستا توضیحات لازم را در خصوص این پل حادثه خیز به معاون استاندار هرمزگان ارائه نمودند.

رئوفی در ادامه بازدید خود از طرح آبرسانی  به روستای هشت بندی دو که جدیداً مورد تجهیز قرار گرفته است را مورد بازدید و بررسی قرار داد و در جریان مشکلات آب شرب مردم این روستا قرار گرفت.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار هرمزگان در ادامه  از دو آموزشگاه شهید غریب زاده و شهید عزیزی را مورد بررسی قرار داد و در جریان مشکلات این آموزشگاه ها که با کمبود فضای فیزیکی روبرو بود قرار گرفت.

حاج علی رئوفی همچنین از شهرک نیمه کار هشت بندی دو بازدید نمود با توضیحات شوراها و دهیار روستا و در جریان مشکلات این شهرک قرار گرفت.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار هرمزگان در ادامه سفر خود  از شبکه آبرسانی  روستای مجتمع امام بازدید و پیگیری فوری جهت کنترل هدر رفت گسترده در این روستا را صادر نمود.
 
معاون استاندار هرمزگان همچنین در ادامه سفر خود  مشکلات شهرک روستای مجتمع امام  و محله قنبری  این روستا را مورد بررسی قرار داد.

معاون توسعه  مدیریت و منابع انسانی استاندار هرمزگان  مشکلات مردم روستای امام آباد را نیز از نزدیک مورد بررسی  قرار داد و با توضیحات شورای روستا در جریان مشکلات  این روستا قرار گرفت.

در پایان  این بازدید اهالی و شورهاای اسلامی کلان روستای مجتمع امام ، هشت بندی دو و امام  آباد از سرکشی حاج علی رئوفی در روز تعطیل از روستایشان قدردانی نمودند.
 
تصاویر این بازدید را می توانید در ادامه مشاهده نمایید.

تصاویر بازدید از روستای هشت بندی دو:

تصاویر و عکس سفر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان به هشتبندی دو هشت بندی هرمزگان هشت بندی هشتبندی

تصاویر و عکس سفر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان به هشتبندی دو هشت بندی هرمزگان هشت بندی هشتبندی

تصاویر و عکس سفر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان به هشتبندی دو هشت بندی هرمزگان هشت بندی هشتبندی

تصاویر و عکس سفر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان به هشتبندی دو هشت بندی هرمزگان هشت بندی هشتبندی

تصاویر و عکس سفر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان به هشتبندی دو هشت بندی هرمزگان هشت بندی هشتبندی

تصاویر و عکس سفر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان به هشتبندی دو هشت بندی هرمزگان هشت بندی هشتبندی

تصاویر و عکس سفر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان به هشتبندی دو هشت بندی هرمزگان هشت بندی هشتبندی

تصاویر و عکس سفر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان به هشتبندی دو هشت بندی هرمزگان هشت بندی هشتبندی

تصاویر و عکس سفر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان به هشتبندی دو هشت بندی هرمزگان هشت بندی هشتبندی

تصاویر و عکس سفر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان به هشتبندی دو هشت بندی هرمزگان هشت بندی هشتبندی

تصاویر و عکس سفر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان به هشتبندی دو هشت بندی هرمزگان هشت بندی هشتبندی

تصاویر و عکس سفر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان به هشتبندی دو هشت بندی هرمزگان هشت بندی هشتبندی

تصاویر و عکس سفر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان به هشتبندی دو هشت بندی هرمزگان هشت بندی هشتبندی

تصاویر و عکس سفر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان به هشتبندی دو هشت بندی هرمزگان هشت بندی هشتبندی

تصاویر و عکس سفر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان به هشتبندی دو هشت بندی هرمزگان هشت بندی هشتبندی

تصاویر و عکس سفر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان به هشتبندی دو هشت بندی هرمزگان هشت بندی هشتبندی

تصاویر و عکس سفر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان به هشتبندی دو هشت بندی هرمزگان هشت بندی هشتبندی

تصاویر و عکس سفر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان به هشتبندی دو هشت بندی هرمزگان هشت بندی هشتبندی

تصاویر و عکس سفر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان به هشتبندی دو هشت بندی هرمزگان هشت بندی هشتبندی

تصاویر و عکس سفر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان به هشتبندی دو هشت بندی هرمزگان هشت بندی هشتبندی

تصاویر و عکس سفر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان به هشتبندی دو هشت بندی هرمزگان هشت بندی هشتبندی

تصاویر و عکس سفر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان به هشتبندی دو هشت بندی هرمزگان هشت بندی هشتبندی

تصاویر و عکس سفر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان به هشتبندی دو هشت بندی هرمزگان هشت بندی هشتبندی

تصاویر و عکس سفر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان به هشتبندی دو هشت بندی هرمزگان هشت بندی هشتبندی

تصاویر و عکس سفر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان به هشتبندی دو هشت بندی هرمزگان هشت بندی هشتبندی

تصاویر و عکس سفر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان به هشتبندی دو هشت بندی هرمزگان هشت بندی هشتبندی

تصاویر و عکس سفر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان به هشتبندی دو هشت بندی هرمزگان هشت بندی هشتبندی

تصاویر و عکس سفر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان به هشتبندی دو هشت بندی هرمزگان هشت بندی هشتبندی

تصاویر و عکس سفر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان به هشتبندی دو هشت بندی هرمزگان هشت بندی هشتبندی

تصاویر و عکس سفر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان به هشتبندی دو هشت بندی هرمزگان هشت بندی هشتبندی

تصاویر و عکس سفر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان به هشتبندی دو هشت بندی هرمزگان هشت بندی هشتبندی

تصاویر و عکس سفر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان به هشتبندی دو هشت بندی هرمزگان هشت بندی هشتبندی

تصاویر و عکس سفر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان به هشتبندی دو هشت بندی هرمزگان هشت بندی هشتبندی

 تصاویر بازدید از کلان روستای مجتمع امام:

 تصاویر و عکس بازدید معاون جادری استاندار هرمزگان از روستا مجتمع امام هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر و عکس بازدید معاون جادری استاندار هرمزگان از روستا مجتمع امام هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر و عکس بازدید معاون جادری استاندار هرمزگان از روستا مجتمع امام هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر و عکس بازدید معاون جادری استاندار هرمزگان از روستا مجتمع امام هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر و عکس بازدید معاون جادری استاندار هرمزگان از روستا مجتمع امام هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر و عکس بازدید معاون جادری استاندار هرمزگان از روستا مجتمع امام هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر و عکس بازدید معاون جادری استاندار هرمزگان از روستا مجتمع امام هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر و عکس بازدید معاون جادری استاندار هرمزگان از روستا مجتمع امام هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر و عکس بازدید معاون جادری استاندار هرمزگان از روستا مجتمع امام هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر و عکس بازدید معاون جادری استاندار هرمزگان از روستا مجتمع امام هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر و عکس بازدید معاون جادری استاندار هرمزگان از روستا مجتمع امام هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر و عکس بازدید معاون جادری استاندار هرمزگان از روستا مجتمع امام هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر و عکس بازدید معاون جادری استاندار هرمزگان از روستا مجتمع امام هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر و عکس بازدید معاون جادری استاندار هرمزگان از روستا مجتمع امام هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر و عکس بازدید معاون جادری استاندار هرمزگان از روستا مجتمع امام هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر و عکس بازدید معاون جادری استاندار هرمزگان از روستا مجتمع امام هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر و عکس بازدید معاون جادری استاندار هرمزگان از روستا مجتمع امام هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر و عکس بازدید معاون جادری استاندار هرمزگان از روستا مجتمع امام هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر و عکس بازدید معاون جادری استاندار هرمزگان از روستا مجتمع امام هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر و عکس بازدید معاون جادری استاندار هرمزگان از روستا مجتمع امام هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر و عکس بازدید معاون جادری استاندار هرمزگان از روستا مجتمع امام هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر و عکس بازدید معاون جادری استاندار هرمزگان از روستا مجتمع امام هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر و عکس بازدید معاون جادری استاندار هرمزگان از روستا مجتمع امام هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر و عکس بازدید معاون جادری استاندار هرمزگان از روستا مجتمع امام هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر و عکس بازدید معاون جادری استاندار هرمزگان از روستا مجتمع امام هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر و عکس بازدید معاون جادری استاندار هرمزگان از روستا مجتمع امام هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر و عکس بازدید معاون جادری استاندار هرمزگان از روستا مجتمع امام هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر و عکس بازدید معاون جادری استاندار هرمزگان از روستا مجتمع امام هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر و عکس بازدید معاون جادری استاندار هرمزگان از روستا مجتمع امام هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر و عکس بازدید معاون جادری استاندار هرمزگان از روستا مجتمع امام هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر و عکس بازدید معاون جادری استاندار هرمزگان از روستا مجتمع امام هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر و عکس بازدید معاون جادری استاندار هرمزگان از روستا مجتمع امام هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر و عکس بازدید معاون جادری استاندار هرمزگان از روستا مجتمع امام هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر و عکس بازدید معاون جادری استاندار هرمزگان از روستا مجتمع امام هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر و عکس بازدید معاون جادری استاندار هرمزگان از روستا مجتمع امام هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر و عکس بازدید معاون جادری استاندار هرمزگان از روستا مجتمع امام هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر و عکس بازدید معاون جادری استاندار هرمزگان از روستا مجتمع امام هشتبندی هشت بندی هرمزگان

 

تنظیم گزارش:حمید حیدری

کد خبر: ۳۹۴۸۸۲

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد