همچنان با اکران “خانه پدری” تلخ و سیاه موافقم!

هرمزبان: جبار آذین با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرامش به نقد و تحلیل فیلم سینمایی «خانه پدری» پرداخت.

0

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هرمزبان به نقل از گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، متن یادداشت جبار آذین منتقد سینما و تلویزیون به شرح زیر است:

همچنان با اکران "خانه پدری" تلخ وسیاه موافقم!

ازآنجا که بارهاگفته و نوشته ام، باتوقیف و تحریم آثار فرهنگی وهنری مخالفم وازنمایش آن ها همراه نقد و بحث استقبال می کنم،این مبحث رامکررنمی کنم، چرا که اکران خانه پدری و دیگرفیلم هایی که پیشتر، عمدتا بر مبنای سلیقه و نگاه محدود، ممنوع شده بودند،ثابت کردکه دل نگرانی هاودلواپسی ها چندان مورد ندارد و از نمایش این نوع آثار، آب هم ازآب تکان نمی خورد و سینما و فرهنگ و باورهای جامعه بهم نمی ریزد.

اکران خانه پدری، این روزها، بساط نقد و نظر و بحث و روشنگری موافقان و مخالفانش را گسترده است که این اقدامی مهم و فرهنگساز و دستاوردی ارزشمند درحوزه نقد و تعامل است. با این همه، خانه پدری رابه رغم امتیاز های خوب ساختاری، نه به علت تلخ وسیاه بودن داستانش، که به دلیل نوع نگاه فیلم ساز، محدودنمایی، عریانگری نالازم خشونت و کاستی های آن در پرداخت داستان و محتوا نمی پسندم وآن راازاین زاویه،ناقص، تلخ وسیاه می دانم.گرچه عیاری، گفته است ، فیلم او براساس یک رخدادواقعی ساخته شده و نمادگرا وتمثیلی نیست،اما او به عنوان یک هنرمندحرفه ای کاربلد می توانست با نمایشی کردن لحظه و صحنه قتل و دفن "ملوک"از زهر وآزارفیلمش بکاهد.

به عنوان نمونه، نشان دادن عزم قاتلان وآلت قتاله وبعددفن مقتول، کافی و رسا بود، اما کارگردان با تصویرسازی تند و خشن جنایت پدر و برادر ملوک، افزون بر آزار روحی مخاطب، برای متاثر کردن او وایجادنفرت از قاتلان، در ارائه شخصیت های دگم، شرور، متحجر وسیاه قاتلان، افراط کرده است. بویژه که، جنایت درخانه سنتی پدری! توسط پدری مذهبی و سنتی روی می دهد! مخالفت عیاری و خانه پدری با دگم اندیشی، تحجروتعصب نادرست وخرافه،قابل درک است، ولی او درفیلمش،عمدتابه نمایش غلوشده تحجر، عقب ماندگی، خودقاضی پنداری، مردسالاری، زن آزاری و سوتفاهم و ادامه عوارض وپیامدهای قتل و پنهانکاری می پردازد و از نمایش حتا یک انسان متدین و آزاده که متحجر نباشد و باورها و اعتقادهای متعالی دینی، به هر دلیل پرهیز کرده وامکان مقایسه و قضاوت وانتخاب را از مخاطب سلب نموده است.

همین نقص، باعث شده تا تماشاگر صرفا شاهد بدی سنت ها به جای نقد و تحلیل سنتهای منسوخ وخرافات و تصاویروحشیگری وبدوی فکری و رفتاری پدر و برادرمقتول، به روایت وسلیقه فیلمسازباشد.عیاری خوب می داندکه مبارزه با خرافات و دگم اندیشی وسنتهای نامناسب دربستر مناسبات اجتماعی گذرازسنت به مدرنیته،بایدبارعایت احترام به فرهنگ،ادبیات وباورهای مردم وتصویرسازی مناسب هردوسوی سنت و مدرنیته، همراه باشد،ولی خانه پدری اواینگونه نیست!…..

بیشتر بخوانید:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.