هرمزبان:باتوجه به ورود سامانه جدید بارشی به کشور بارش باران به همراه کاهش دما سراسر کشور را در بر می گیرد.

به گزارش پایگاه خبری هرمزبان،،با توجه به تحلیل آخرین نقشه هاي پیش یابی و داده هاي هواشناسی، سامانه بارشی از شمال غرب وارد کشور شده و از بعد از ظهر امروز سبب ابرناکی، بارش باران و برف و وزش باد در شمال غرب، غرب، سواحل غربی خزر و دامنه هاي البرز غربی خواهد شد.

روز دوشنبه علاوه بر مناطق مذکور گستره فعالیت این سامانه به سواحل خزر، مرکز، جنوب غرب، جنوب، سپس شرق و شمال شرق کشور کشیده می شود.

دامنه فعالیت این سامانه روز سه شنبه کل کشور را فرا خواهد گرفت. شدت بارش امروز در گیلان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان و روز دوشنبه در لرستان،کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال وبختیاري، بوشهر و شمال استانهاي خوزستان و فارس و روز سه شنبه در بوشهر،هرمزگان ، فارس، کهگیلویه وبویراحمد، چهارمحال و بختیاري، اصفهان، سمنان، قم و جنوب کرمان خواهد بود. این سامانه روزهاي چهار شنبه و پنجشنبه فقط در نیمه شرقی کشور فعال است.

طی دو روز آینده دریاي خزر مواج پیش بینی می شود. بعداز ظهر امروز به دلیل وزش باد شدید و تشکیل توده گردوخاك بر روي کشور عراق، پدیده گردوغبار در استانهاي واقع در غرب و جنوب غرب و برخی نقاط شمال غرب کشور سبب کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد که تداوم این شرایط در روز دوشنبه در جنوب غرب کشور پیش بینی می شود.

استان هاپیش بینی وضعیت آب و هوای امروزپیشینه دما

امروز

کمینه دما

امروز

پیش بینی وضعیت آب و هوای فرداپیشینه  دما

فردا

کمینه دما

فردا

آذربایجان شرقینیمه ابري و بارش پراکنده دربعدازظهر کاهش ابر و وزش باد۱۱۱-نیمه ابري درپاره اي نقاط بارش باران و برف گاهی وزش باد۱۰۲-
آذربایجان غربینیمه ابري و بارش پراکنده دربعدازظهر کاهش ابر و وزش باد۱۲۱-نیمه ابري درپاره اي نقاط بارش باران و برف گاهی وزش باد۱۱
اردبیلابري درپاره اي نقاط بارش باران و برف و وزش

باد دربعدازظهر کاهش ابر

۲۴-ابري درپاره اي نقاط بارش باران و برف و وزش باد۴۶-
اصفهاننیمه ابري تا ابري درپاره اي نقاط رگبارورعدوبرق و وزش باد۱۵۳نیمه ابري تا ابري درپاره اي نقاط رگبارورعدوبرق و وزش باد۱۲۰
البرزنیمه ابري تا ابري در بعضی ساعات بارش باران

در ارتفاعات بارش برف

۱۴۵نیمه ابري تا ابري درپاره اي نقاط رگبارورعدوبرق در ارتفاعات بارش برف و وزش باد۱۳۳
ایلامابري درپاره اي نقاط رگبارورعدوبرق و وزش

بادشدید اوایل شب کاهش ابر

۱۴۵نیمه ابري تا ابري همراه با رگبارورعدوبرق درپاره اي نقاط بادوگردوخاك۱۲۳
بوشهرابري درپاره اي نقاط رگبارورعدوبرق و وزش باد در اواخروقت کاهش ابر۲۶۱۹نیمه ابري تا ابري درپاره اي نقاط رگبارورعدوبرق و وزش باد۲۴۱۹
تهراننیمه ابري تا ابري در بعضی ساعات بارش باران

در ارتفاعات بارش برف

۱۷۱۰نیمه ابري تا ابري درپاره اي نقاط رگبارورعدوبرق در ارتفاعات بارش برف و وزش باد۱۴۶
چهارمحال بختیاریابري درپاره اي نقاط بارش باران و برف و وزش۱۲۱ابري همراه با بارش باران و برف گاهی وزش باد۱۱۵-
خراسان جنوبیکمی ابري گاهی وزش باد در اواخروقت افزایش

ابر

۲۳۹کمی ابري درپاره اي نقاط وزش باد دربعدازظهر نیمه ابري۲۴۱۰
خراسان رضوینیمه ابري دربعدازظهر افزایش ابر درپاره اي

نقاط بارش باران و برف و وزش باد

۲۰۵نیمه ابري تا ابري همراه با وزش باد و بارش پراکنده۱۷۴
خراسان شمالینیمه ابري دربعدازظهر افزایش ابر درپاره اي

نقاط بارش باران و برف و وزش باد

۱۱۷نیمه ابري تا ابري همراه با وزش باد و بارش پراکنده۱۵۴
خوزستانابري درپاره اي نقاط رگبارورعدوبرق و وزش

بادشدید

۲۵۱۱نیمه ابري تا ابري همراه با رگبارورعدوبرق درپاره اي نقاط بادوگردوخاك۲۵۱۰
زنجانابري درپاره اي نقاط بارشباران و برف و وزش باد۱۲۱نیمه ابري درپاره اي نقاط بارش باران و برف گاهی وزش باد۱۲۰
سمناننیمه ابري تا ابري درپاره اي نقاط بارش باران در

ارتفاعات بارش برف

۲۰۴ابري در بعضی ساعات بارش باران در ارتفاعات

بارش برف گاهی وزش باد

۱۸۲
سیستان و بلوچستانکمی ابري گاهی وزش باد در اواخروقت افزایش

ابر

۲۶۱۳نیمه ابري تا ابري در شهرهاي جنوبی

رگبارورعدوبرق و وزش باد

۲۵۱۴
فارسکمی ابري دربعدازظهر افزایش ابر درپاره اي

نقاط رگبارورعدوبرق و وزش باد

۲۱۳ابري همراه با رگبارورعدوبرق و وزش باد۱۷۸
قزویننیمه ابري تا ابري در بعضی ساعات بارش باران

در ارتفاعات بارش برف

۱۵۳نیمه ابري تا ابري در بعضی ساعات بارش باران

در ارتفاعات بارش برف

۱۳۱
قمابري در بعضی ساعات رگبارورعدوبرق و وزش

باد

۲۲۱۰نیمه ابري تا ابري درپاره اي نقاط

رگبارورعدوبرق و وزش باد

۱۸۷
کردستانابري درپاره اي نقاط بارش باران و برف و وزش

باد اوایل شب کاهش ابر

۱۱۴نیمه ابري دربعدازظهر افزایش ابر درپاره اي نقاط

بارش باران و برف و وزش باد

۱۰۰
کرمانکمی ابري گاهی وزش باد در اواخروقت افزایش

ابر

۱۸۲نیمه ابري تا ابري درپاره اي نقاط

رگبارورعدوبرق و وزش باد

۱۴۳
کرمانشاهابري درپاره اي نقاط رگبارورعدوبرق و وزش

بادشدید اوایل شب کاهش ابر

۱۵۴نیمه ابري در بعضی ساعات افزایش ابر درپاره اي

نقاط رگبارورعدوبرق و وزش باد

۱۳۱
کهکیلویه و بویراحمدابري درپاره اي نقاط رگبارورعدوبرق و وزش باد۱۵۲ابري همراه با رگبارورعدوبرق در ارتفاعات بارش

برف

۱۴۰
گلستانابري درپاره اي نقاط بارشباران و وزش باد در

ارتفاعات بارش برف

۱۹۶ابري درپاره اي نقاط بارش باران و وزش باد در

ارتفاعات بارش برف

۱۷۳
گیلانابري همراه با بارش باران و برف و دریا مواج۱۳۷نیمه ابري تا ابري گاهی بارش باران در ارتفاعات

بارش برف و وزش باد

۱۲۷
لرستانابري درپاره اي نقاط رگبارورعدوبرق و وزش

بادشدید در ارتفاعات بارش برف

۱۵۲-نیمه ابري تا ابري درپاره اي نقاط

رگبارورعدوبرق و وزش باد

۱۳۲-
مازندرانابري درپاره اي نقاط بارش باران و دریا مواج در

ارتفاعات بارش برف

۱۳۸نیمه ابري تا ابري گاهی بارش باران در ارتفاعات

بارش برف و وزش باد

۱۲۷
مرکزیابري درپاره اي نقاط بارش باران و وزش باد در

ارتفاعات بارش برف

۱۲۴نیمه ابري تا ابري درپاره اي نقاط بارش باران و

برف و وزش باد

۱۰۳
هرمزگانصاف درپاره اي نقاط غبارمحلی و وزش باد

اوایل شب افزایش ابر

۳۰۱۶نیمه ابري تا ابري درپاره اي نقاط

رگبارورعدوبرق و وزش باد

۲۸۱۹
همدانابري درپاره اي نقاط بارش باران و برف و وزش۱۰۲-نیمه ابري تا ابري درپاره اي نقاط بارش باران و

برف و وزش باد

۱۱۲-
یزدکمی ابري دربعدازظهر افزایش ابر درپاره اي

نقاط رگبارورعدوبرق و وزش باد

۲۷۱۳نیمه ابري تا ابري درپاره اي نقاط

رگبارورعدوبرق و وزش باد

۲۱۸

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

کد خبر: ۴۱۲۴

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد