هرمزبان:سهمیه گاز طبیعی نیروگاه حرارتی بندرعباس بیش از ۲ برابر شد.

هرمزبان:معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میناب گفت : سهمیه آرد شهرستان میناب افزایش یابد.

هرمزبان:از ابتدای سال تاکنون بیش از هزارو ۹۰۰ تن آرد در جاسک توزیع شده است.