آرشیو ماهانه

تیر 1398

راهکار دانشگاه آزاد برای جلوگیری از هزینه‌های اضافی دفاع از پایان نامه

هرمزبان: رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزادی اسلامی گفت: دانشگاه آزاد برنامه ریزی پژوهشی را به نحوی انجام میدهد که دانشجویان قادر باشند در موعد مقرر دفاع خود را انجام دهند. وی افزود: نظام کنترل کیفی بر کارهای تحقیقی پایان نامه های…
ادامه خبر ...

برنامه محوری براساس سند تحول بنیادین، چراغ راه مدارس در پروژه مهر است

هرمزبان : سرپرست معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش شهرستان ابوموسی برنامه محوری مدارس بر اساس سند تحول بنیادین را چراغ راه مدارس در پروژه مهر دانست و بر ضرورت برنامه ریزی برای جهت دهی فعالیت های آموزشی و پرورشی مدارس تأکید کرد.
ادامه خبر ...